Podatność CVE-2019-15315


Publikacja: 2019-08-21   Modyfikacja: 2019-08-22

Opis:
Valve Steam Client for Windows through 2019-08-16 allows privilege escalation (to NT AUTHORITY\SYSTEM) because local users can replace the current versions of SteamService.exe and SteamService.dll with older versions that lack the CVE-2019-14743 patch.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Valvesoftware -> Steam client 

 Referencje:
https://xiaoyinl.github.io/steam_EoP_bypass.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top