Podatność CVE-2019-15316


Publikacja: 2019-08-21   Modyfikacja: 2019-08-22

Opis:
Valve Steam Client for Windows through 2019-08-20 has weak folder permissions, leading to privilege escalation (to NT AUTHORITY\SYSTEM) via crafted use of CreateMountPoint.exe and SetOpLock.exe to leverage a TOCTOU race condition.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Valvesoftware -> Steam client 

 Referencje:
https://amonitoring.ru/article/onemore_steam_eop_0day/
https://habr.com/ru/company/pm/blog/464367/
https://www.youtube.com/watch?v=I93aH86BUaE
https://www.youtube.com/watch?v=ZCHrjP0cMew

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top