Podatność CVE-2019-15610


Publikacja: 2020-02-04

Opis:
Improper authorization in the Circles app 0.17.7 causes retaining access when an email address was removed from a circle.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nextcloud -> Circles 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/673724
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2019-013

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top