Podatność CVE-2019-15643


Publikacja: 2019-08-27

Opis:
The ultimate-faqs plugin before 1.8.22 for WordPress has XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Etoilewebdesign -> Ultimate faq 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/ultimate-faqs/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9833

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top