Podatność CVE-2019-15708


Publikacja: 2020-03-15   Modyfikacja: 2020-03-16

Opis:
A system command injection vulnerability in the FortiAP-S/W2 6.2.1, 6.2.0, 6.0.5 and below, FortiAP 6.0.5 and below and FortiAP-U below 6.0.0 under CLI admin console may allow unauthorized administrators to run arbitrary system level commands via specially crafted ifconfig commands.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fortinet -> Fortiap 
Fortinet -> Fortiap-s 
Fortinet -> Fortiap-u 
Fortinet -> Fortiap-w2 

 Referencje:
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-19-209

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top