Podatność CVE-2019-15818


Publikacja: 2019-08-30

Opis:
The simple-301-redirects-addon-bulk-uploader plugin through 1.2.4 for WordPress has no requirement for authentication for action=bulk301export or action=bulk301clearlist.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Webcraftic -> Simple 301 redirects 

 Referencje:
https://blog.nintechnet.com/unauthenticated-option-changes-in-wordpress-simple-301-redirects-addon-bulk-uploader-plugin/
https://wordpress.org/plugins/simple-301-redirects-addon-bulk-uploader/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9503

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top