Podatność CVE-2019-16104


Publikacja: 2019-09-08

Opis:
Silver Peak EdgeConnect SD-WAN before 8.1.7.x has reflected XSS via the rest/json/configdb/download/ PATH_INFO.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Silver-peak -> Unity edgeconnect sd-wan firmware 

 Referencje:
https://github.com/sdnewhop/sdwannewhope/blob/master/reports/Silverpeak%20EdgeConnect%20Multiple%20Vulnerabilities%20-%20032018.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top