Podatność CVE-2019-16105


Publikacja: 2019-09-08

Opis:
Silver Peak EdgeConnect SD-WAN before 8.1.7.x allows ..%2f directory traversal via a rest/json/configdb/download/ URI.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Silver-peak -> Unity edgeconnect sd-wan firmware 

 Referencje:
https://github.com/sdnewhop/sdwannewhope/blob/master/reports/Silverpeak%20EdgeConnect%20Multiple%20Vulnerabilities%20-%20032018.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top