Podatność CVE-2019-16238


Publikacja: 2019-09-12

Opis:
Afterlogic Aurora through 8.3.9-build-a3 has XSS that can be leveraged for session hijacking by retrieving the session cookie from the administrator login.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Aurora 

 Referencje:
https://www.sevenlayers.com/index.php/247-afterlogic-aurora-v8-3-9-build-a3-xss-session-hijack

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top