Podatność CVE-2019-16289


Publikacja: 2019-09-13

Opis:
The insert-php (aka Woody ad snippets) plugin before 2.2.8 for WordPress allows authenticated XSS via the winp_item parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Webcraftic -> Woody ad snippets 

 Referencje:
https://generaleg0x01.com/2019/09/13/xss-woody/
https://wordpress.org/plugins/insert-php/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9880

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top