Podatność CVE-2019-16531


Publikacja: 2019-09-19   Modyfikacja: 2019-09-20

Opis:
LayerBB before 1.1.4 has multiple CSRF issues, as demonstrated by changing the System Settings via admin/general.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LayerBB < 1.1.4 Cross-Site Request Forgery
0xB9
20.09.2019

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Layerbb -> Layerbb 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/154549/LayerBB-1.1.3-Cross-Site-Request-Forgery.html
https://github.com/0xB9/LayerBB-1.1.3-CSRF/blob/master/README.md
https://github.com/AndyRixon/LayerBB/compare/1.1.3...1.1.4
https://github.com/AndyRixon/LayerBB/pull/40

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top