Podatność CVE-2019-16542


Publikacja: 2019-11-21   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
Jenkins Anchore Container Image Scanner Plugin 1.0.19 and earlier stores credentials unencrypted in job config.xml files on the Jenkins master where they can be viewed by users with Extended Read permission, or access to the master file system.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Anchore container image scanner 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/11/21/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-11-21/#SECURITY-1539

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top