Podatność CVE-2019-17087


Publikacja: 2019-12-11   Modyfikacja: 2019-12-12

Opis:
Unauthorized file download vulnerability in all supported versions of Micro Focus AcuToWeb. The vulnerability could be exploited to enumerate and download files from the filesystem of the system running AcuToWeb, with the privileges of the account AcuToWeb is running under.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Acutoweb 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03569662

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top