Podatność CVE-2019-17229


Publikacja: 2020-02-24

Opis:
includes/options.php in the motors-car-dealership-classified-listings (aka Motors - Car Dealer & Classified Ads) plugin through 1.4.0 for WordPress has multiple stored XSS issues.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Stylemixthemes -> Motors - car dealer\, classifieds \& listing 

 Referencje:
https://blog.nintechnet.com/multiple-vulnerabilities-in-wordpress-motors-car-dealer-classified-ads-plugin/
https://wordpress.org/plugins/motors-car-dealership-classified-listings/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9884

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top