Podatność CVE-2019-17233


Publikacja: 2019-10-07   Modyfikacja: 2019-10-08

Opis:
Functions/EWD_UFAQ_Import.php in the ultimate-faqs plugin through 1.8.24 for WordPress allows HTML content injection.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Etoilewebdesign -> Ultimate faq 

 Referencje:
https://blog.nintechnet.com/unauthenticated-options-import-vulnerability-in-wordpress-ultimate-faq-plugin/
https://wordpress.org/plugins/ultimate-faqs/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9883

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top