Podatność CVE-2019-17359


Publikacja: 2019-10-08

Opis:
The ASN.1 parser in Bouncy Castle Crypto (aka BC Java) 1.63 can trigger a large attempted memory allocation, and resultant OutOfMemoryError error, via crafted ASN.1 data. This is fixed in 1.64.

Typ:

CWE-770

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Bouncycastle -> Legion-of-the-bouncy-castle-java-crytography-api 

 Referencje:
https://www.bouncycastle.org/latest_releases.html
https://www.bouncycastle.org/releasenotes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top