Podatność CVE-2019-17600


Publikacja: 2019-10-15

Opis:
Intelbras IWR 1000N 1.6.4 devices allows disclosure of the administrator login name and password because v1/system/user is mishandled.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intelbras -> Iwr 1000n firmware 

 Referencje:
https://pastebin.com/QbhVPyXm
https://www.exploit-db.com/exploits/46770/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top