Podatność CVE-2019-19005


Publikacja: 2021-02-11   Modyfikacja: 2021-02-12

Opis:
A bitmap double free in main.c in autotrace 0.31.1 allows attackers to cause an unspecified impact via a malformed bitmap image. This may occur after the use-after-free in CVE-2017-9182.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autotrace project -> Autotrace 

 Referencje:
https://github.com/autotrace/autotrace/commits/master
https://github.com/autotrace/autotrace/pull/40

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top