Podatność CVE-2019-19034


Publikacja: 2020-03-23

Opis:
Zoho ManageEngine Asset Explorer 6.5 does not validate the System Center Configuration Manager (SCCM) database username when dynamically generating a command to schedule scans for SCCM. This allows an attacker to execute arbitrary commands on the AssetExplorer Server with NT AUTHORITY/SYSTEM privileges.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ManageEngine AssetExplorer Authenticated Command Execution
Sahil Dhar
17.05.2020

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine assetexplorer 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/asset-explorer/sp-readme.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top