Podatność CVE-2019-19037


Publikacja: 2019-11-21   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
ext4_empty_dir in fs/ext4/namei.c in the Linux kernel through 5.3.12 allows a NULL pointer dereference because ext4_read_dirblock(inode,0,DIRENT_HTREE) can be zero.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://github.com/bobfuzzer/CVE/tree/master/CVE-2019-19037

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top