Podatność CVE-2019-19191


Publikacja: 2019-11-21   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
Shibboleth Service Provider (SP) 3.x before 3.1.0 shipped a spec file that calls chown on files in a directory controlled by the service user (the shibd account) after installation. This allows the user to escalate to root by pointing symlinks to files such as /etc/shadow.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Shibboleth -> Service provider 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1157471
https://issues.shibboleth.net/jira/browse/SSPCPP-874

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top