Podatność CVE-2019-19273


Publikacja: 2020-02-04

Opis:
On Samsung mobile devices with O(8.0) and P(9.0) software and an Exynos 8895 chipset, RKP (aka the Samsung Hypervisor EL2 implementation) allows arbitrary memory write operations. The Samsung ID is SVE-2019-16265.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Samsung -> Exynos 8895 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top