Podatność CVE-2019-20104


Publikacja: 2020-02-06

Opis:
The OpenID client application in Atlassian Crowd before version 3.6.2, and from version 3.7.0 before 3.7.1 allows remote attackers to perform a Denial of Service attack via an XML Entity Expansion vulnerability.

Typ:

CWE-776

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Crowd 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5526
https://zeroauth.ltd/blog/2020/02/07/cve-2019-20104-atlassian-crowd-openid-client-vulnerable-to-remote-dos-via-xml-entity-expansion/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top