Podatność CVE-2019-20141


Publikacja: 2019-12-30

Opis:
An XSS issue was discovered in the Laborator Neon theme 2.0 for WordPress via the data/autosuggest-remote.php q parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Laborator -> NEON 

 Referencje:
https://knassar7o2.blogspot.com/2019/12/neon-dashboard-xss-reflected.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top