Podatność CVE-2019-2238


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
Lack of check of data type can lead to subsequent loop-expression potentially go negative and the condition will still evaluate to true leading to buffer underflow. in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile in MDM9206, MDM9607, MDM9650, MDM9655, QCS605, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 8CX, SXR1130

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Sd 8cx firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sxr1130 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top