Podatność CVE-2019-2281


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
An unauthenticated bitmap image can be loaded in to memory and subsequently cause execution of unverified code. in Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music in QCS405, QCS605, SD 636, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SD 8CX, SDA660, SDM630, SDM660, SDX24, SXR1130

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Sd 665 firmware 
Qualcomm -> Sxr1130 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Sd 8cx firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top