Podatność CVE-2019-25015


Publikacja: 2021-01-26

Opis:
LuCI in OpenWrt 18.06.0 through 18.06.4 allows stored XSS via a crafted SSID.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Openwrt -> Openwrt 

 Referencje:
https://github.com/openwrt/luci/commit/bc17ef673f734ea8e7e696ba5735588da9111dcd
https://openwrt.org/advisory/2019-11-05-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top