Podatność CVE-2019-3494


Publikacja: 2019-01-01

Opis:
Simply-Blog through 2019-01-01 has SQL Injection via the admin/deleteCategories.php delete parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simply-blog project -> Simply-blog 

 Referencje:
https://github.com/Paroxyste/Simply-Blog/issues/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top