Podatność CVE-2019-3637


Publikacja: 2019-08-14

Opis:
Privilege Escalation vulnerability in McAfee FRP 5.x prior to 5.1.0.209 allows local users to gain elevated privileges via running McAfee Tray with elevated privileges.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> File and removable media protection 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10291

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top