Podatność CVE-2019-3715


Publikacja: 2019-03-13   Modyfikacja: 2019-03-14

Opis:
RSA Archer versions, prior to 6.5 SP1, contain an information exposure vulnerability. Users' session information is logged in plain text in the RSA Archer log files. An authenticated malicious local user with access to the log files may obtain the exposed information to use it in further attacks.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
RSA -> Archer grc platform 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107443
https://seclists.org/fulldisclosure/2019/Mar/19

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top