Podatność CVE-2019-4094


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows (includes DB2 Connect Server) 9.7, 10.1, 10.5, and 11.1 binaries load shared libraries from an untrusted path potentially giving low privilege user full access to root by loading a malicious shared library. IBM X-Force ID: 158014.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> DB2 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158014
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10875860

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top