Podatność CVE-2019-4102


Publikacja: 2019-07-01

Opis:
IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows (includes DB2 Connect Server) 9.7, 10.1, 10.5, and 11.0 uses weaker than expected cryptographic algorithms that could allow an attacker to decrypt highly sensitive information. IBM X-Force ID: 158092.

Typ:

CWE-326

(Inadequate Encryption Strength)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> DB2 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/109026
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158092
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10880743

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top