Podatność CVE-2019-4441


Publikacja: 2019-10-03

Opis:
IBM WebSphere Application Server 7.0, 8.0, 8.5, 9.0, and Liberty could allow a remote attacker to obtain sensitive information when a stack trace is returned in the browser. IBM X-Force ID: 163177.

Typ:

CWE-209

(Information Exposure Through an Error Message)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Websphere application server 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/163177
https://www.ibm.com/support/pages/node/959023

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top