Podatność CVE-2019-4558


Publikacja: 2019-10-09

Opis:
A security vulnerability has been identified in all levels of IBM Spectrum Scale V5.0.0.0 through V5.0.3.2 and IBM Spectrum Scale V4.2.0.0 through V4.2.3.17 that could allow a local attacker to obtain root privilege by injecting parameters into setuid files.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Spectrum scale 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/166282
https://www.ibm.com/support/pages/node/1073732

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top