Podatność CVE-2019-4588


Publikacja: 2021-05-26

Opis:
IBM Db2 for Linux, UNIX and Windows (includes Db2 Connect Server) 9.7, 10.1, 10.5, 11.1, and 11.5 could allow a local user to execute arbitrary code and conduct DLL hijacking attacks.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> DB2 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/167365
https://www.ibm.com/support/pages/node/6456029

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top