Podatność CVE-2019-5088


Publikacja: 2019-11-05   Modyfikacja: 2019-11-06

Opis:
An exploitable memory corruption vulnerability exists in Investintech Able2Extract Professional 14.0.7 x64. A specially crafted BMP file can cause an out-of-bounds memory write, allowing a potential attacker to execute arbitrary code on the victim machine. Can trigger this vulnerability by sending the user a specially crafted BMP file.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Investintech -> Able2extract 

 Referencje:
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2019-0880

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top