Podatność CVE-2019-5415


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
A bug in handling the ignore files and directories feature in serve 6.5.3 allows an attacker to read a file or list the directory that the victim has not allowed access to.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ZEIT -> Serve 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/330724

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top