Podatność CVE-2019-5501


Publikacja: 2019-08-02

Opis:
Data ONTAP operating in 7-Mode versions prior to 8.2.5P3 may disclose sensitive LDAP account information to unauthenticated remote attackers.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netapp -> Data ontap 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190801-0001/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top