Podatność CVE-2019-5542


Publikacja: 2019-11-20   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
VMware Workstation (15.x before 15.5.1) and Fusion (11.x before 11.5.1) contain a denial-of-service vulnerability in the RPC handler. Successful exploitation of this issue may allow attackers with normal user privileges to create a denial-of-service condition on their own VM.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0021.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top