Podatność CVE-2019-5681


Publikacja: 2019-08-13

Opis:
NVIDIA Shield TV Experience prior to v8.0, contains a vulnerability in the custom NVIDIA API used in the mount system service where user data could be overridden, which may lead to code execution, denial of service, or information disclosure.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nvidia -> Shield experience 

 Referencje:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4804

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top