Podatność CVE-2019-5815


Publikacja: 2019-12-11

Opis:
Type confusion in xsltNumberFormatGetMultipleLevel prior to libxslt 1.1.33 could allow attackers to potentially exploit heap corruption via crafted XML data.

Typ:

CWE-843

(Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Xmlsoft -> Libxslt 

 Referencje:
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=930663
https://gitlab.gnome.org/GNOME/libxslt/commit/08b62c25871b38d5d573515ca8a065b4b8f64f6b

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top