Podatność CVE-2019-5912


Publikacja: 2019-02-13

Opis:
Untrusted search path vulnerability in the installer of UNARJ32.DLL (UNARJ32.DLL for Win32 Ver 1.10.1.25 and earlier) allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Micco -> Unarj32.dll 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN83826673/index.html
http://micco.mars.jp/vul/2017/mhsvi20170515_01.htm

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top