Podatność CVE-2019-6035


Publikacja: 2019-12-26

Opis:
Open redirect vulnerability in Athenz v1.8.24 and earlier allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via a specially crafted page.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Yahoo -> Athenz 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN57070811/index.html
https://github.com/yahoo/athenz
https://github.com/yahoo/athenz/pull/700

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top