Podatność CVE-2019-6439


Publikacja: 2019-01-15   Modyfikacja: 2019-01-16

Opis:
examples/benchmark/tls_bench.c in a benchmark tool in wolfSSL through 3.15.7 has a heap-based buffer overflow.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Wolfssl -> Wolfssl 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106640
https://github.com/wolfSSL/wolfssl/issues/2032

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top