Podatność CVE-2019-6451


Publikacja: 2019-06-06

Opis:
On SOYAL AR-727H and AR-829Ev5 devices, all CGI programs allow unauthenticated POST access.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Soyal -> Ar-727h firmware 
Soyal -> Ar-829ev5 firmware 

 Referencje:
http://www.nccst.nat.gov.tw
http://www.soyal.com/epaper/e-paper-en-117.html
https://github.com/cvereveal/CVEs/tree/master/CVE-2019-6451

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top