Podatność CVE-2019-6489


Publikacja: 2019-02-11

Opis:
Certain Lexmark CX, MX, X, XC, XM, XS, and 6500e devices before 2019-02-11 allow remote attackers to erase stored shortcuts.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lexmark -> 6500e firmware 
Lexmark -> X65x firmware 
Lexmark -> Xm7170 firmware 
Lexmark -> Cx310 firmware 
Lexmark -> X73x firmware 
Lexmark -> Xm7170x firmware 
Lexmark -> Cx410 firmware 
Lexmark -> X74x firmware 
Lexmark -> Xm91x firmware 
Lexmark -> Cx510 firmware 
Lexmark -> X792 firmware 
Lexmark -> Xs548 firmware 
Lexmark -> Mx31x firmware 
Lexmark -> X86x firmware 
Lexmark -> Xs748 firmware 
Lexmark -> Mx410 firmware 
Lexmark -> X925 firmware 
Lexmark -> Xs79x firmware 
Lexmark -> Mx510 firmware 
Lexmark -> X95x firmware 
Lexmark -> Xs925 firmware 
Lexmark -> Mx511 firmware 
Lexmark -> Xc2132 firmware 
Lexmark -> Xs95x firmware 
Lexmark -> Mx610 firmware 
Lexmark -> Xm1145 firmware 
Lexmark -> Mx611 firmware 
Lexmark -> Xm3150 firmware 
Lexmark -> Mx6500e firmware 
Lexmark -> Xm5163 firmware 
Lexmark -> Mx71x firmware 
Lexmark -> Xm5170 firmware 
Lexmark -> Mx81x firmware 
Lexmark -> Xm7155 firmware 
Lexmark -> Mx91x firmware 
Lexmark -> Xm7155x firmware 
Lexmark -> X46x firmware 
Lexmark -> Xm7163 firmware 
Lexmark -> X548 firmware 
Lexmark -> Xm7163x firmware 

 Referencje:
http://support.lexmark.com/index?page=content&id=TE912

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top