Podatność CVE-2019-6526


Publikacja: 2019-04-15

Opis:
Moxa IKS-G6824A series Versions 4.5 and prior, EDS-405A series Version 3.8 and prior, EDS-408A series Version 3.8 and prior, and EDS-510A series Version 3.8 and prior use plaintext transmission of sensitive data, which may allow an attacker to capture sensitive data such as an administrative password.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Eds-405a firmware 
MOXA -> Eds-408a firmware 
MOXA -> Eds-510a firmware 
MOXA -> Iks-g6824a firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-057-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top