Podatność CVE-2019-6532


Publikacja: 2019-06-07

Opis:
Panasonic FPWIN Pro version 7.3.0.0 and prior allows attacker-created project files to be loaded by an authenticated user triggering incompatible type errors because the resource does not have expected properties. This may lead to remote code execution.

Typ:

CWE-704

(Incorrect Type Conversion or Cast)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> Control fpwin pro 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108683
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-157-02
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-566/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-568/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-570/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top