Podatność CVE-2019-6566


Publikacja: 2019-05-09

Opis:
GE Communicator, all versions prior to 4.0.517, allows a non-administrative user to replace the uninstaller with a malicious version, which could allow an attacker to gain administrator privileges to the system.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GE -> Communicator 
GE -> Ge communicator 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-122-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top