Podatność CVE-2019-6699


Publikacja: 2020-03-13

Opis:
An improper neutralization of input vulnerability in Fortinet FortiADC 5.3.3 and earlier may allow an attacker to execute a stored Cross Site Scripting (XSS) via a field in the traffic group interface.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiadc 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-19-220

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top